TAN Antwerp

De Burburestraat 6, Antwerp

TAN is a place where our mission is to help you discover a unique and tasty new way of eating, living and shopping. Lees verder

We kijken ernaar uit, van zodra we open zijn, u in onze winkel en restaurant te verwelkomen, alsook tijdens de cursussen. We zullen in ons restaurant verse biologische producten aanbieden, net als gluten- en zuivel vrij voedsel. De producten in onze winkel zijn zorgvuldig en ethisch uitgekozen zodat we zeker zijn dat u met vertrouwen kan winkelen. The TAN Concept At TAN our mission is to help you discover a new type of cuisine, not only original and tasty but also respecting the laws of nature and human physiology. This leads to a consideration of food in all its dimensions (pleasure, necessity, health, ecology, ethics, science, spirituality). This discovery begins by enjoying our recipes in a space where the decor is designed to be sober, natural and respecting the rules of Feng Shui. As well as the restaurant, our take away service prepares dishes you can cook at home in the simplest and healthiest way possible. The discovery continues through our cookery classes that allow you to learn and understand the keys necessary to put into practise this type of cooking at home. They will help you become aware of the truth about nutrition rather than what is highly publicised in the media, in order to provide you with an independent way of looking at food and health issues of today and the future (biodiversity, ecology, natural agriculture, fair trade, consumption, world hunger, present day diseases, …). Finally, our shop provides the opportunity to buy (as well as our take away dishes) all the food, ingredients and accessories enabling everybody to enjoy the pleasure of eating well. We also stock a whole range of literature to help with your understanding of cour concept. The space, both in terms of its content and design, is coherent with the idea of a new way of consuming (products sold in bulk disposing of the need for packaging, live products, green packaging, …). The Food Paradigm Due to the fact that live foods engender life, living food consists of using only elements as nature intended where the bio-vitality has not been diminished by premature harvesting, spraying chemical products (fertilisers, pesticides, insecticides, …) or subsequently by processing, distortion, refining or inappropriate cooking. On this same level of vitality, TAN moves from biogenic *( sprouts, young shoots, lacto-fermented products, seaweeds, herbs, edible flowers, …) to biostatic *(vegetables and animal protein cooked at low temperatures) whilst also passing through the bioactive *(fruits, raw vegetables). The range is broad since our food contains plants, sprouted grains and legumes, animal protein (meat fish and seafood). We have eliminated what we consider to be toxic: dairy products, coffee, sugar, soft drinks and all refined industrial products *(biocides). This model is suitable for various dietary choices, including vegan, vegetarian, frugivore, carnivore, gluten-free or lactose-free. *Classification of foods according to Dr. Edmond Bordeaux Székély. Ingredients The ingredients are varied and the recipes are inspired by various different world cuisines (cross cultural). A condition needed to respect biovitality, all our raw materials, ingredients, spices are chosen in accordance with the seasons and from organic farming (with the exception of some Asian herbs not found in this type of agriculture). The fish are wild or farmed organically. All these great products come in part from small Walloon gardens and another part from larger national and international producers that we have visited and selected for their suitability to our requirements. We support biodiversity by encouraging the production of forgotten varieties of fruits, vegetables and edible flowers, by using them in the restaurant and also during our courses. We also advocate the rediscovery of ancient recipes (lacto-fermented products, the original Essenien bread, rejuvelac, nut and seed milks and cheeses, …) and ancient natural methods of conservation (lacto-fermentation, dehydration). Preparation All our dishes are prepared at moment you order them (nothing in advance) and embellished with subtle sauces made from herbs and cold pressed biological vegetable oils, added raw just before serving in order to preserve their qualities. Whilst we encourage raw foods, we also cook in the so called “hypo-toxic” way, meaning that the temperature is below 100° (drying, gentle steaming, stewing). No stove and no pots or pans are used and therefore no additional fat is used for cooking. The water used in our preparations and for steaming is revitalised and has gone through the process of osmosis (meaning without chlorine, without nitrates and without minerals). All crockery and cooking utensils are cleaned by hand with products that are 100% bio degradable. Staff and Service All the recipes and the menus are elaborated by our chefs, who assure the choice of products and the culinary direction. The leitmotiv of the kitchen staff is to ensure consistent quality and accurate information. Our style cuisine may raise certain questions, which is why we are staffed by fully qualified and trained personnel. Het TAN concept De TAN ruimte heeft een echte roeping: u een kookkunst laten ontdekken die zowel uniek als smakelijk is en die de wetten van de natuur en de menselijke fysiologie eerbiedigt. Deze combinatie brengt ons een aanpak van de voeding in al haar dimensies (plezier, noodzaak, gezondheid, milieuvriendelijkheid, ethiek, wetenschap, spiritualiteit). De ontdekking van deze voeding begint bij het proeven van de recepten in de restaurantruimte die we bewust op sobere en natuurlijk wijze hebben ontworpen, volgens de eeuwenoude regels van de Feng Shui. In het verlengstuk van het restaurant vindt u onze traiteurdienst die de gerechten op zo eenvoudig en gezond mogelijke wijze bereidt. De ontdekkingstocht leidt ons verder via kooklessen. Dankzij deze cursussen kan eenieder de paar noodzakelijke sleutels tot dit voedingsmodel leren begrijpen en deze later ook thuis beoefenen. De cursussen zorgen ook voor een bewustwording van een andere realiteit dan die we voorgeschoteld krijgen in de media, en helpen ons om werkelijk op zelfstandige manier na te denken over kwesties zoals voeding en gezondheid van vandaag en morgen (biodiversiteit, milieu, eigen cultuur, eerlijke handel, consumptie, honger in de wereld, de ziekten van deze eeuw, …). Verder kunt u in de winkelruimte behalve de bereide gerechten ook alle voedingswaren, ingrediënten en accessoires kopen om ook thuis op deze manier te genieten van dit soort voeding. Men vindt er ook een uitgebreide keuze aan boeken die ten grondslag liggen aan deze bespiegelingen. De ruimte is zowel qua inhoud als qua vorm in harmonie met een alternatieve manier van consumeren (bulkproducten, levende producten, milieuvriendelijke verpakking, …) Het voedselparadigma Omdat levende voedingswaren leven genereren, is de Levende Voeding gebaseerd op het gebruik van uitsluitend producten zoals die door de natuur worden geboden en waarvan de biovitaliteit niet werd verminderd door een te vroege oogst, door het besproeien van chemische stoffen (meststoffen, pesticiden, insecticiden, …) of achteraf door transformatie, denaturalisering, raffinering of een ongepaste kookwijze. Op de ladder van deze vitaliteit gaat TAN van biogene* voeding (gekiemde granen, jonge spruiten, melkzuur gefermenteerde producten, algen, aromatische kruiden, eetbare bloemen,…) tot biostatische* voeding (op lage temperatuur gekookte groenten en dierlijke proteïnen) via de bioactieve* voeding (rauwe vruchten en groenten). Het voedselpalet is breed aangezien onze kaart behalve plantaardige producten ook gekiemde granen, peulvruchten en dierlijke proteïnen omvat (vlees, vis, zeevruchten). Voeding die we als toxisch beschouwen wordt weggelaten: melkproducten, koffie, suiker, gezoete dranken en alle industrieel geraffineerde producten (biocide* producten). Dit model is geschikt voor zowel veganisten, vegetariërs, fruiteters, vleeseters als voor mensen met een een gluten- en lactosevrij dieet. * Voedselclassificatie volgens Dr Edmond Bordeaux-Székély De ingrediënten De ingrediënten zijn zeer gevarieerd en de recepten worden geïnspireerd op de wereldkeuken (cross cultural). Zoals de vanzelfsprekende voorwaarden voor biovitaliteit het voorschrijven, zijn al onze basisstoffen, ingrediënten en kruiden van het seizoen en van biologische teelt (behalve enkele Aziatische aromatische planten die onvindbaar zijn in deze teeltwijze). De vis is wild of van biologische kweek. Al deze uitzonderlijke producten zijn afkomstig van ofwel kleine Waalse moestuinen of van grotere nationale of internationale producenten, die we hebben bezocht en geselecteerd volgens onze criteria. We steunen de biodiversiteit door het aanmoedigen van de teelt van oude fruit- en groeten soorten alsook eetbare bloemen, door het gebruik hiervan in het restaurant en het verdelen ervan in onze bereidingen. We ondersteunen eveneens de herinvoer van oude recepten (melkzuur gefermenteerde producten, echt Essens brood, rejuvelac, melk en kaas van oliehoudende zaden, …) en in de vergetelheid geraakte natuurlijke bewaarmethodes (melkzuur fermentatie, drogen). De bereidingen Al onze gerechten worden «à la minute » bereid en geserveerd met subtiele sauzen van aromaten en koudgeperste biologische olie, rauw toegevoegd op het moment van opdienen om zo de kwaliteit van de vetzuren te bewaren. Ookal zijn we voorstander van een rauwe voeding, toch serveren we eveneens gerechten die op « hypotoxische » wijze gekookt zijn, dus op minder dan 100° (gedroogd, zacht gestoomd of gesmoord). Er worden geen fornuis, bak- of kookpannen gebruikt en er wordt dus geen extra vetten verwarmd bij bereiding. Het water voor het bereiden en stomen is gerevitaliseerd en geosmoseerd (zonder chloor, nitraten en minerale zouten). Het personeel en de service Al onze recepten en menukaarten worden door onze koks samengesteld. Zij zorgen voor de keuze van de producten en de culinaire oriëntatie. De drijfveer van het keukenpersoneel is een steevaste kwaliteit en een precieze en juiste informatie. Onze kookkunst kan vragen oproepen; om die reden wordt deze dienst uitgevoerd door bevoegd en opgeleid personeel.

Bent u de eigenaar van deze zaak?

Neem contact met ons op via info@stappen-shoppen.nl om het profiel aan te vullen met o.a. uw website, telefoonnummer, Facebook, openingstijden, omschrijving, faciliteiten, menukaart en acties.