Algemene parkeerinformatie

Om Antwerpen bereikbaar en leefbaar te houden, geldt voor auto’s betalend parkeren op veel plaatsen in de binnenstad en in de districtskernen. Zonder deze maatregel zou de stad immers dichtslibben van het verkeer.

Op het stadsplan ziet u in één oogopslag op welke dagen en uren er welk parkeertarief geldt in de straat waar u wil parkeren. Of waar uw parkeervergunning voor bewoners geldig is.

Bewoners

Antwerpenaars kunnen met een parkeervergunning voor bewoners gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone.

Motorrijders

 • Motorrijders hoeven niet te betalen voor hun parkeerplaats:

  • er is immers de kans dat parkeertickets wegwaaien of dat iemand ze wegneemt
   Let wel: dit geldt niet voor motorrijders van overdekte motoren. Zij kunnen wel een parkeerticket op het dashboard leggen zonder kans op wegwaaien.

  • en soms staat er meer dan één motorfiets geparkeerd binnen een parkeervak, terwijl er volgens de verkeerswetgeving per parkeervak maar voor één voertuig tegelijk betaald mag worden.

 • Motorrijders mogen hun motoren parkeren in alle parkeerstroken.

 • Motorrijders mogen haaks op de weg parkeren, maar moeten daarbij wel binnen de aangeduide parkeermarkering blijven.

 • Motorfietsen mogen overal op het voetpad staan en binnen de bebouwde kom ook op verhoogde bermen. Maar: daarbij mogen ze andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen – zo moet er bv. een vrije doorgang blijven van minimaal 1,5 meter (zie artikel 23.4 van de wegcode).

Kampeerwagens

Bezoekt u Antwerpen met een kampeerwagen? Dan kan u parkeren in de straten waar een blauw bord met enkel een witte P erop (een zgn. E9a-bord) staat. Dit betekent dat alle soorten wagens er mogen parkeren, ook kampeerwagens.

Kamperen/overnachten op straat is niet toegelaten.
U kan hiervoor wel terecht op twee stadsrandcampings:

Bewoners met lichte vrachtwagens

Het is belangrijk dat lichte vrachtwagens (LV) parkeren in straten met voldoende ruimte om zo mogelijke overlast voor bewoners en voor andere parkeerders te beperken. Daarom zoekt het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf naar voldoende ruimte op grotere invalswegen of langs straatzijden waar geen huizen staan.

Parkeervergunning voor bewoners?
U kan een parkeervergunning voor bewoners aanvragen voor een lichte vrachtwagen. Houd er rekening mee dat u enkel in de toegelaten straten kan parkeren.

Waar mogen lichte vrachtwagens parkeren?
Straten waar lichte vrachtwagens mogen parkeren zijn te herkennen aan de blauwe borden met een witte P erop (de zgn. E9a-borden). Van alle zones waarbinnen straten liggen waar u met een parkeervergunning voor bewoners lichte vracht mag parkeren, kan u via deze pagina de gedetailleerde stratenplannen downloaden.

Touringcars

Touringcars parkeren zich op de busparking op de Scheldekaaien ter hoogte van het Zuiderterras en de voetgangerstunnel.

Antwerpen is een bruisende stad. En al die bewoners en bezoekers die voor een levendige stad zorgen, vragen ook om veel parkeerplaatsen – voor auto’s en fietsen.

Bron: https://www.antwerpen.be/